Werkwijze

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek bij de kinderoefentherapeut wordt gekeken naar de (senso)motorische ontwikkeling van uw kind. De hulpvraag van uw kind bepaald waar er precies naar gekeken wordt. Deze hulpvraag zal samen met de ouders bepaald worden door middel van een vragenlijst, een observatie en een motorisch onderzoek.

Tijdens de observatie kijk ik naar hoe het kind alle opdrachten uitvoert. De kwaliteit van bewegen wordt hiermee bepaald. Ook problemen met de prikkelverwerking of aanwezige primaire reflexen worden met een observatie vastgelegd.

Bij problemen in de prikkelverwerking wordt nog een speciale vragenlijst afgenomen, de Sensory Profile

Om het niveau van de motorische ontwikkeling vast te leggen worden verschillende gestandaardiseerde testen gebruikt zoals:


  • De Movement ABC-2 kijkt naar de grove en fijne motoriek en de balvaardigheid.
  • De Bayley-III-NL voor de grove en fijne motoriek bij jonge kinderen.
  • De SOS-2-NL (systematische opsporing schrijfproblemen) voor het schrijven.
  • De Beery VMI onderzoekt de handvaardigheid en de visuele perceptie.
  • De MVPT-3 wordt gebruikt voor het nader onderzoeken van de visuele perceptie.
  • De VST (Voorbereidend Schrijven Toets) of de GHB (Grafomotorisch onderzoek) voor de beginnende schrijver.

Dit eerste onderzoek zal 45 tot 90 minuten duren en zal afhankelijk van de mogelijkheid van uw kind in één of meerdere zittingen worden afgenomen.

Van dit onderzoek wordt een rapportage opgesteld. Deze wordt met u besproken en samen kijken we dan wat ik voor uw kind kan betekenen.

De behandeling

Tijdens de behandeling bij de kinderoefentherapeut wordt er op een speelse manier gewerkt aan de vooraf gestelde behandeldoelen. Al spelend leert uw kind die vaardigheden die nodig zijn voor zijn/haar ontwikkeling.

Het plezier in bewegen is belangrijk om de motivatie van uw kind vast te houden.

Spelen is de manier om allerlei vaardigheden te leren, spelen is de dagelijkse activiteit van elk kind.

Aan het einde van de behandeling bespreken we welke spelonderdelen ook thuis herhaald kunnen worden zodat het oefenen niet alleen op de praktijk gebeuren maar ook in situaties waar uw kind zich dagelijks bevindt. Hierdoor wordt uw kind steeds vaardiger. Deze actieve manier van samenwerken met de ouders/verzorgers geeft een beter resultaat van de behandeling.

Aanmelden

Wilt u uw kind aanmelden voor een eerste gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Download hieronder de oudervragenlijst en stuur deze via de mail (info@nieuwlands.nl) naar de praktijk. Na ontvangst van uw ingevulde vragenlijst neemt ik contact met u op.

Vergoedingen

Kinderoefentherapie wordt voor kinderen onder de 18 jaar door alle zorgverzekeraars vergoedt.
De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst.

Klachtenregeling

Bent u niet tevreden over de therapie of de therapeut speek de therapeut hierop aan. Komen wij er samen niet uit dan kunt u uw klachten melden bij het klachtenloket paramedici. Hi

Copyright © 2019. All Rights Reserved.