Vergoedingen en tarieven

De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Alle bij de beroepsvereniging VvOCM en/of het platform oefentherapie aangesloten (kinder)oefentherapeute zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Behandelingen oefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie

Copyright © 2019. All Rights Reserved.