Reflexintegratie

Reflexen zijn automatische beweegpatronen. Reflexen horen bij mensen. Ze zijn al aanwezig in de baarmoeder. Ze zorgen ervoor, dat de ongeboren baby zich ontwikkelt.

Na de geboorte blijven ze nog bestaan om na enkele maanden en sommige na een jaar over te gaan in de ‘posturale’ reflexen. De posturale reflexen worden de ‘houdingsreflexen’ genoemd. Deze automatische beweegpatronen zorgen ervoor dat baby’s leren kruipen, zitten, staan en lopen. De posturale reflexen hebben als functie stabiliteit en coördinatie zodat een mens zich gemakkelijk kan verplaatsten. Het zenuwstelsel rijpt door al deze opgedane ervaringen en hierdoor kunnen we ons steeds meer vaardigheden eigen maken.

Soms gaat het anders

Bij sommige kinderen verloopt deze ontwikkeling niet vanzelf. De automatische beweegpatronen worden niet of niet voldoende gemaakt.

Het zenuwstelsel zal hierdoor niet optimaal rijpen. De motoriek ontwikkelt zich hierdoor niet goed en sommige activiteiten worden een uitdaging voor het kind. Het leren fietsen wil niet vlot gaan, zwemmen is moeilijk. Maar ook dingen op school zoals binnen de lijntjes kleuren en leren schrijven, stil moeten blijven zitten, lezen en leren kosten meer moeite dan gemiddeld.

Reflexintegratie

Met reflexintegratie wordt het door middel van eenvoudige oefeningen mogelijk gemaakt de nog actieve reflexen alsnog te integreren. Zo zal het zenuwstelsel verder rijpen. Vaak zie je dat de motoriek al snel verbetert: het kind komt weer in ontwikkeling.

Het fijne is dat met behulp van reflexintegratie opgespoord kan worden welke primaire reflexen nog niet geïntegreerd (actief of juist inactief) zijn. Met behulp van simpele oefeningen, die aan de ouders geleerd worden, kunnen reflexpatronen alsnog geïntegreerd worden zodat de ontwikkeling zich weer in de gebruikelijke patronen kan voortzetten.

Waaraan is het te herkennen dat bij uw kind de (primaire)reflexen nog actief zijn? Hieronder vindt u enkele voorbeelden:


  • Niet stil kunnen zitten
  • In de stoel “hangen”
  • Op 1 of 2 benen zitten
  • Langzaam lezen
  • Slecht handschrift
  • Moeite met overschrijven
  • Spiegelen
  • Slechte pengreep
  • “Zwaar” hoofd wat ondersteund wordt
  • Papier scheef leggen bij schrijven
  • Wijkende kantlijn
  • Schrikreacties
  • Last van geluid en licht
  • Lang bedplassen
  • Last van labels en draadjes
  • Dyslexie, dyscalculie, dysgrafie
  • Druk gedrag
  • Wiebelen en friemelen
  • Moeilijkheden met zwemmen
  • Moeilijkheden met fietsen

Om de reflexintegratie goed te kunnen begeleiden heb ik de volgende scholingen gevolgd:
Bij het Dr. Svetlana Masgutova instituut heb ik modules gevolgd van de MNRI-methode.


  • MNRI Dynamic and postural reflex pattern integration
  • MNRI Proprioceptive and cognitive integration
  • MNRI Archetype Movement integration
  • MNRI Tactile integration

Bij INPP
Eerst bewegen dan leren.

Verder heb ik me verdiept in de methode van Body map en Dr. Robbert de Melillo

Met een combinatie van deze bovenstaande kennis kan ik uw kind begeleiden bij het verder ontwikkelen door de (primaire) reflexen te integreren.

Wilt u nog meer weten over de reflexintegratie dan kunt u dat vinden op de volgende sites

https://www.masgutovamethode.nl/•-reflexintegratie/

https://www.bodymap.be

https://www.inpp.nl

Copyright © 2019. All Rights Reserved.