Kinderoefentherapie

“De ontwikkeling van een kind is altijd in beweging. De beweging van een kind is altijd in ontwikkeling”

Kinderoefentherapie is gericht op de motoriek van kinderen.

Wat is kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de Oefentherapie. Een kinderoefentherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinderoefentherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een Kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!

Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind, de ouders/verzorgers en /of leerkracht gevraagd met welke activiteiten het kind moeite heeft.  Er is indien gewenst contact met eventuele andere disciplines, zoals de logopedist. Vervolgens wordt het motorisch func­tioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden.

Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen. Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandel­periode wordt het motorische functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/verzorgers en betrokkenen.

Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. In de oefenruimte en met behulp van speciaal voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen

Copyright © 2019. All Rights Reserved.