Vergoedingen en tarieven

Kinderoefentherapie is een specialisatie van Oefentherapie Cesar en Mensendieck, De gespecialiseerde kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een 2 jarige post HBO opleiding kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut. De titel oefentherapeut is wettelijk beschermd. Oefentherapeuten vallen onder artikel 34 van de Wet BIG. Alle bij de beroepsvereniging VvOCM en/of het platform kinderoefentherapie aangesloten (kinder)oefentherapeute zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.